Thiết kế

 • SƠ ĐỒ MẶT BẰNG | TẦNG TRỆT

  Các loại phòng Diện tích (m²)
  TẦNG DƯỚI 185
  Phòng khách + Phòng ăn 78
  Bếp 22
  Phòng ngủ chính 61
  Phòng gia nhân 10
  Các phòng tiện ích khác 14
  TỔNG CỘNG 300
  LOWER FLOOR PLAN
 • SƠ ĐỒ MẶT BẰNG  | TẦNG 1

  Các loại phòng Diện tích (m²)
  TẦNG DƯỚI 185
  Phòng khách + Phòng ăn 178
  Bếp 122
  Phòng ngủ chính 61
  Phòng gia nhân 10
  Các phòng tiện ích khác 14
  TỔNG CỘNG 500
  UPPER FLOOR PLAN